Skanowanie i reprodukcja starych, zniszczonych zdjęć

Skanowanie i reprodukcja starych, zniszczonych zdjęć. Czyszczenie rys, zabrudzeń, pęknięć. Dorabianie brakujących fragmentów zdjęć (np. oddarty róg zdjęcia). Domalowanie niewidocznych szczegółów zdjęcia, np. zasłonięte przez zabrudzenie lub pęknięcie oko.